Lò nung gốm sứ, thép

Lò nung gốm sứ, luyện thép… đều sử dụng than là nhiên liệu chính. Vì vậy, phụ gia cũng có tác dụng giảm nhiên liệu cho các hệ thống này từ 3%-5%.

Tỷ lệ sử dụng Eplus tùy thuộc vào nhiệt trị của nhiên liệu sử dụng: 1cc ~ 100kcal (416Kj)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *