Nhà máy xi măng

Đến năm 2017, có 84 lò quay clinker hoạt động tại Việt Nam đóng góp 2% vào GDP và 6% cho tổng sản lượng công nghiệp. Chi phí năng lượng chiếm khoảng 45%-50% trên tổng giá bán ra của xi măng, trong đó chi phí điện năng chiếm 15%-17%; chi phí than chiếm khoảng 30%-32%. Chỉ tính riêng clinker, chi phí than chiếm khoảng 40% giá thành bán ra của clinker. Mức tiêu hao năng lượng nhiệt cho quy trình sản xuất clinker: Từ 3.200-4.552 MJ/tấn clinker (khoảng từ 764 kcal-1.058 kcal/tấn clinker).

Phụ gia xúc tác Eplus có tác dụng giảm than của các nhà máy xi măng, trong hệ thống lò nung clinker. Mức giảm đạt từ 2,5% – 4%.

Kết quả được thực hiện tại các nhà máy xi măng của Vicem Hải Phòng (4000T Clinker/ngày), Sông Thao (2500T clinker/ngày), Tam Điệp (4000T clinker/ngày), XM Yên Bái (2000T clinker/ngày) …

Bên cạnh hiệu quả giảm than, Eplus còn có tác dụng làm tăng hiệu suất lò (5%-10%), tăng cường độ của clinker, tăng chất lượng xi măng….

Tỷ lệ sử dụng Eplus tùy thuộc vào nhiệt trị của nhiên liệu sử dụng: 1cc ~ 100kcal (416Kj)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *