GesR12 (Xe con, xe tải nhẹ)

1 bộ GesRobust 12V cho xe du lịch, xe tải nhỏ… chứa 200ml dung dịch xúc tác GesR sử dụng cho 20.000L xăng dầu. Chi phí  CXT cho mỗi lít xăng dầu chiếm khoảng 2% giá xăng dầu. Nếu hao phí xăng dầu giảm 12%, người sử dụng giảm được 10% chi phí cho mỗi lít xăng dầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *