GesR24 (Xe tải lớn, xe khách, xe container..)

1 bộ GesRobust 24V cho xe vận tải, xe khách, xe container … chứa 200ml dung dịch xúc tác GesR sử dụng cho 20.000L dầu. Chi phí  CXT cho mỗi lít xăng dầu chiếm khoảng 3% giá dầu. Nếu hao phí xăng dầu giảm 15%, người sử dụng giảm được 12% chi phí cho mỗi lít dầu.

LẮP MỘT LẦN DÙNG TRỌN ĐỜI, CÀNG DÙNG CÀNG CÓ LỢI: Chai dung dịch xúc tác 200ml sử dụng cho 20.000L xăng dầu. Khi hết chất xúc tác ở bình chứa, chỉ cần mua thêm lọ dung dịch xúc tác, mà không cần thay thiết bị. Tính từ bình thứ 2, thời gian thu hồi vốn nhanh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *