Phụ gia Eplus tại Vicem Tam Điệp

Lắp đặt phun Phụ gia Eplus cho lò hơi TPC Vina - Khu công nghiệp Gò dầu